Vi kan lära om OO-OM

  1. Här är vi Omedvetna om hur vi styrs av våra lärda sanningar, om oss själva, andra och annat. Vi ser inte hur vår Omedvetenhet påverkar våra relationer genom det vi säger och gör… I de här stadiet ser vi att problemen beror på andra och annat
  2. Här är vi Medvetna om… att vi är Omedvetna om våra lärda sanningar. Vi förstår att vi behöver förändra något hos oss själva, men vi vet inte hur vi ska göra… Samtidigt som vi tycker att ”Det borde andra göra också!” Nu är vi medvetna om att det är möjligt att förändas. Vi är redo att ta hjälp för att ge oss själva chansen att bli fri inom oss… Vår längtan att bli en bättre förälder, partner och kollega gör oss motiverade, samt vår önskan om att kunna leva i respektfulla och uppbyggande relationer.
  3. Här är vi Medvetna om våra lärda sanningar och vi ser hur de påverkat våra val i livet. Vi har brutit mönstret av lärda sanningar, och blir mer och mer medvetna om när vi faller tillbaka till gamla vanor. Ju mer sann vi blir, en sanning som bygger upp istället för att bryta ner… Desto mer kärleksfulla blir våra tankar om oss själva och andra… Vår förmåga att förlåta oss själva och andra blir större, för nu är vi medvetna om att vi alla handlar utifrån den förmåga vi har… just då…
  4. Här är vi Omedvetna om att vi kan, för nu går det av sig själv

Modellen visar… hur det du inte ens var medveten om ATT du saknade förmågan att göra… slutligen går av sig själv

Som när vi lär oss att simma

  1. Du har aldrig sett någon simma så du vet inte vad det innebär
  2. Så ser någon simma, och blir medveten om att du inte kan för du vet inte hur man gör… Du vill gärna lära dig, för det ser ju roligt ut…
  3. Någon visar dig hur du ska göra med både armar och ben… och du tränar vidare, moment för moment av olika simsätt
  4. Simtagen går av sig själv, även om du skulle ramla i vattnet

Här slutar introduktionen som är öppen för alla!

För dig som anmält dig till programmet, så ses vi vidare i veckomöten med Livecoaching, Q&A, utvecklande träning och i sluten FB-grupp.

För dig som vill veta mer om programmet, ta kontakt med mig med kontaktformuläret eller direkt till min mailadress ellvi.elvira@gmail.com