Handledning vid Sorgbearbetning

Fördelar med att gå handlingsprogrammet

• Du får erfara hur du kan bearbeta och förlösa sorg, långsiktigt och bestående.
• Du får kunskap och metoder att möta kommande förluster.
• Du blir medveten om att du kan minnas utan smärta
• Eftersom det tar energi att trycka ner känslor, så kommer du att bli piggare.
• Genom att förlösa instängda känslor så förebygger du psykosomatiska symtom.
• Du blir bättre på att möta och bekräfta andra i sorg, på det sätt som är känslomässigt läkande.

Jag som handledare har mycket god erfarenhet av både egen och andras bearbetningar.
Jag visste inte att jag var så påverkad av de känslor jag tryckt ner!

Jag vill gärna delta!